PROČ NENÍ VODA V BOLEVÁKU?

25.05.2021

Data z facebooku: Oslovených lidí 90 335 | Zájem 28 987

aneb, bydlíte v novostavbách u Boleveckého rybníka? Pravděpodobně máte problém a o své peníze, investované do bytů, můžete přijít...


Politické pozadí projektu, o kterém přinášíme podrobnosti v následujících řádcích, zveřejníme zítra. Žádná velká překvapení nečekejte. Modří ptáci nemohou chybět ani u Boleváckého šlendriánu.

Zde ukázka otevřeného dopisu od p. Karla Harta, který k problému zaslal na radnici.

Primátor města Plzně: Mgr. Martin Baxa
Starostka MČ 1 - Plzeň: Ing. Helena Řežábová
Zastupitelé městského obvodu 1 - Plzeň
Zastupitelé města Plzně

Otevřený dopis - sdělení

Vážení reprezentanti města Plzně,jsem člověkem, občanem, sice nikoliv Plzeňským, ale majícím rád Plzeň. Už se nevydržím dívat na to, jak hlad po penězích a následně po moci a ovlivňování drobných mikropříběhů ze strany některých spoluobčanů, majících naprostou jistotu ve svém konání, žene Plzeň do nehospodárnosti využívání finančních prostředků nás všech.

Byl bych velice rád, aby slova a tento dopis jednoho obyčejného občana narušila jistotu těchto osob, které jsou si až příliš jisté tím, že si mohou dělat a činit, co chtějí.

Proto jsem se rozhodl napsat tento otevřený dopis, aby se zastupitelé začali zajímat o věci, které by měly nás všechny zajímat. Doufám však, že je nebudou jen zajímat, ale taktéž budou něco činit, a v tomto konat, když konec konců k tomuto byli voleni. Doufám taktéž v to, že se uvedeným budou zabývat i masmédia a sociální sítě tak, aby tato má informace neupadla v zapomnění.

Dozvěděl jsem se o plánované akci: Dotace vody do rybníku Bolevák - viz. tabulka "Terciální čištění vody pro VBR".

Myslím si, že by tato akce a projekt měl být prověřen, neboť akce je to velice nákladná, a pravděpodobně zdaleka zbytečná, a to proto, že je potřeba jíti na počátek celého problému, i když se asi nikomu nebude chtít vracet. Pokud bychom to však učinili, tak dostaneme i řešení, které je více než prosté a hlavně bychom ho do budoucna neplatili my všichni, ale ti, kdo tento problém způsobil, a o to by přeci mělo jít... nebo se mýlím?

Místo toho by se tyto prostředky mohly využít pro děti, přírodu nebo jiné obecně prospěšné činnosti. Pořád lepší dle mého názoru je zastavit se, prověřit si fakta a informace, na které někdo již velice rád zapomněl, jak je v Plzni a v ostatních částech ČR zvykem, než tyto finanční prostředky strčit do kanálu, respektive do kanalizace, a to doslova a do písmene. Což vysvětlím dále a dokládám Vám i fotografickou dokumentaci. Pokud by bylo potřeba více informací, jsem Vám k dispozici.

Nyní k problému samotnému:

Jde o Bolevecký rybník a snížení hladiny cca. o více 1 metr. Nikdo se pořádně nezabýval tím, proč se tak stalo. Všichni se spokojili s vysvětlením úbytku vody. Sled událostí, který toto způsobil, je ale jiný s naprosto jednoduchým vysvětlením. Naproti rybníku se začaly stavět bytové domy v rámci honosného developerského projektu Panorama Bolevák. Tyto bytové domy mají své základy založené pod úrovní, respektive byly pod úrovní hladiny rybníka. Co se stalo?

Stalo se to, že investor- developer vykopal základy domu. Zajela tam Tatra a pro ilustraci Vám posílám fotografie, jak to skončilo druhý den:

Tatra byla pod vodou. Víte proč? Protože se vodní hladiny vyrovnávají. (obr. 1)

Posílám klasický typ vodováhy, kteří používali již před 5000 lety. (obr. 2)

Stalo se to, že podloží je pískovcové, zvodnělé a možná nebyl ani proveden hydrogeologický průzkum nebo ho někdo provedl, ale tak, aby vyhovoval stavebníkovi. Stavět vedle rybníka na rovině, znamená hodně vody v základech, znamená, piloty do úrovně pevného podloží. Piloty tam ale nejsou.

Jestliže si chcete postavit stavbu o výměře přes 25 m2, tento průzkum přeci potřebujete. Jak se s tímto problémem vyrovnal stavební úřad? Nechal postavit 4 bytové domy na zvodnělém podloží. V projektové dokumentaci není vůbec řešeno odvodnění. Kam chcete odvádět vodu, když jste pod hladinou rybníka a jste na rovině? Stačí selský rozum. Ale pokračujeme dále s příběhem.

Developer postavil dům, pouze základová deska, ztracené bednění a spoustu betonu pod úrovní hladiny Boleváku. Ještě jsem zapomněl, k tomu využíval po celou dobu stavby čerpadla, spoustu čerpadel, protože by jinak stavěl dům uprostřed jezera nebo spíše uprostřed přelitého Boleváku.

Připomenu - není tam provedena tlaková hydroizolace domů.

Příběh pokračuje ze strany stavebníka instalací drenáže - odvodnění, které mají odvést vodu od základů domu. Přemýšlím jako developer. Kam ji odvést, jsem na rovině. Instaluji odvodnění.

Nejdříve vyčerpám vodu. (obr 3.)

Instaluji drenážní hadice. A zjistím, že jsem pod vodou. Základy jsou pod vodou. (obr 4.-5.)

Jako stavitel, developer, stavební firma, která využívá jako stavebního dozoru svého zaměstnance!, v rozporu se zákonem, mám problém. Jak to vyřešit? Jak vyřešit situaci s tím, že sklepy bytových domů jsou pod vodou, budou pod vodou a jsou postaveny na nestabilním podloží? Aha, jako stavebník a kreativní vlastník stavební firmy jsem na to už přišel, a celé jsem to vymyslel.

A vymyslel toto: Poblíž je přeci umístěn kanalizační kolektor, ten odvádí dešťovou vodu do vodoteče.Vybourám tam díru.... a také jsem to provedl... (obr 6).

Voda teče proudem a teče dlouho do vyrovnání hladin tak, jak jsem Vám na vysvětlenou shora ukázal názorně na grafickém znázornění fyzikálního jevu, a ten mu krásně odvádí vodu ze základů stavby. Stavebníka totiž nezajímá to, že Bolevák má o 1 metr nižší hladinu, toho zajímá to, že si právě o ten jeden metr snížil hladinu v základech postaveného a za draho prodaného bytového domu, resp. bytových jednotek.

Správce sítě o tom ví, ale nic nedělá. Kdyby totiž konal, hladina rybníka by se zvedla. Jelikož nekoná, a nic nedělá, zastupitelé tak odsouhlasí investici, která vyteče v podobě vody právě touto dírou ve stěně kolektoru.

Jak jednoduché. Při kontrole se může díra bezproblémově zadělat, zamaskovat, pak opět po kontrole otevřít. Je to jako vrátný, otevřít a zavřít. Levá a pravá. Je to tak prosté a symbolické, jak se dají ovlivňovat věci. Jedna drobná díra a tečou miliony. Někdo se dívá a někdo se nedívá.

Vzniká problém také pro další osoby, a to uživatele bytů, kupující a investory v domech Panorama Bolevák, ten totiž stojí na nestabilním podloží, bez pilotů, bez odvodnění základů a teče jim do sklepů, ale to v okamžiku nákupu přeci nikoho nezajímalo a ani nenapadlo. Celá stavba byla dozorována stavebním dozorem zhotovitele. Prodávající těchto bytů byl asi někdo, který tyto všechny informace dokázal pokrýt mlčením a dostat pryč z veřejného prostoru a z podvědomí. Desítky bytových jednotek, zisk cca. 35 % z prodejní ceny. Mnoho a mnoho peněz.

Správní orgány tyto stavby kolaudovaly v rozporu se zákonem, řádně nedodržely postupy a nechaly lidi si koupit prakticky "Hausboat Panorama Bolevák". Plzeň je nyní bez původní hladiny Boleveckého rybníku.

Je to nyní ve Vašich rukách, Vážení zastupitelé, zda budete chtít znát pravdu (prostředky a možnosti máte), a o zjištěnou informaci se dále podělit s veřejností. Nebo pravdu a prověření této pravdy zametete pod plovoucí koberec a my všichni za vás zaplatíme doplňování vody do rybníku a pak budete moci říci jen "voda se nějak ztrácí".

Obrázek si můžete udělat každý sám. Doufám a snažil jsem se vše popsat polopaticky a jednoduše a Vy můžete začít tvořit, jednat a možná i pletichařit ve jménu veřejného zájmu, jako je Bolevecký rybník a jeho zvýšení vodní hladiny.

Mohu jen říci, že byty na domě Panorama Bolevák, resp. obyvatelé těchto bytů jsou už nyní v ohrožení a jedinou možností, je trestní řízení proti jednotlivcům, kteří úmyslně takto jednali, opět připomenu nezávislý stavební dozor jako zaměstnanec stavební realizační firmy, průraz do kanalizačního kolektoru na něčí pokyn, zanedbání geologického průzkumu či prodej bytů v době, kdy to tato skutečnost byla známa.

Byl bych velice rád, kdyby se prokázal opak, domy by stály, nepraskaly. Voda by nebyla ve sklepích domů a hladina vodní nádrže bude na původních hodnotách. A to ještě za podmínky nulové dotace města.

Pro představu Vám posílám ještě několik fotografií, abyste si dokázali vše lépe představit. Pokud bude potřeba, jsem Vám k dispozici a byl bych velice rád, kdyby se tímto mým otevřeným dopisem někdo zajímal, aby se na něj nezapomnělo. Jestliže se prokáže mé podezření, doufám, že majitelé bytů v domech ABCD - Panorama Bolevák podají trestní oznámení na příslušné fyzické osoby, aby získali peníze na případné sanování svých bytů nebo na koupi nových bytových jednotek.

Karel Hart 19-5-2021